Kreunen Timmerfabriek Lochem
Kreunen Timmerfabriek Lochem
De activiteiten van Kreunen Timmerfabriek zijn beëindigd.

Wij richten ons op de verdere ontwikkeling van onze kunststof producten.
Hieronder zijn ook vele toepassingen voor de kozijnindustrie.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met www.kreunenkunststoffen.nl